Skip to content

Disclaimer

Op deze website verstrekt Maatschap Zweerman Elfrink Advocaten (hierna: “Zweerman Elfrink”) algemene informatie over haar diensten. Hoewel Zweerman Elfrink de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Zweerman Elfrink niet garanderen dat die informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Zweerman Elfrink aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

De op deze website verstrekte informatie is niet bedoeld als een juridisch of ander professioneel advies. U dient op grond van deze informatie dan ook geen zelfstandige (rechts)handelingen te verrichten zonder dat u voorafgaand deskundig advies inwint bij Zweerman Elfrink.

Deze website bevat veel onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Zweerman Elfrink en/of van derden rusten. Zo zijn de foto's, de teksten en de overige grafische vormgeving van deze website auteursrechtelijk beschermd. Zonder voorafgaande toestemming van Zweerman Elfrink, is het niet toegestaan om (onderdelen van) deze website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of daarin wijzigingen aan te brengen.

Zweerman Elfrink is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites van derden, die gelinkt zijn met (enige pagina van) deze website.

Scroll To Top