Kosten van onze dienstverlening

Zweerman Elfrink voorziet een breed scala aan cliënten van familierechtelijke adviezen, (rechts)bijstand en scheidingsmediation. Zo treden we op voor particulieren, mensen in loondienst, vrije beroepsbeoefenaren en ondernemers.

We hechten grote waarde aan een goede prijs-kwaliteitverhouding en bieden daarom topkwaliteit tegen een zeer scherp en vast uurtarief. Dat kan door onze gespecialiseerde kennis van en ruime ervaring in het familierecht, onze compacte organisatie en de korte lijnen die onze onderlinge samenwerking kenmerken.

We vinden het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen, dat ook mensen met een lager inkomen goed worden bijgestaan. Daarom behandelen we ook zaken op basis van gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand (toevoeging) en hebben we een gratis inloopspreekuur.

Vast uurtarief: zonder toeslagen en kantooropslag

Ongeacht de complexiteit, het financiële belang en/of de spoedeisendheid van uw zaak, hanteren we voor al onze advocaten een vast uurtarief van € 190,- exclusief btw. Met ingang van 1 januari 2018 brengen we geen kantooropslag meer in rekening. U weet dus altijd waar u in financiële zin aan toe bent.

Gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand (toevoeging)

Zoals al vermeld, behandelen we ook zaken op toevoegingsbasis. Afhankelijk van uw financiële situatie kan het in geval van mediation zo zijn, dat we uw echtscheiding regelen voor een gezamenlijke eigen bijdrage inclusief griffierecht van € 193,- (peiljaar 2020).

Meer informatie over toevoegingen – waaronder de toekenningsvoorwaarden, de hoogte van de eigen bijdrage, de (mogelijkheid van) peiljaarverlegging en de resultaatsbeoordeling (achteraf)  – vindt u op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

Zekerheidshalve attenderen we u op het volgende. Het besluit van de Raad voor Rechtsbijstand om u een toevoeging toe te kennen, is in veel gevallen een voorlopig besluit. De kans bestaat dat u na hercontrole van uw inkomen dan wel na een resultaatbeoordeling (na afloop van de zaak) óf een andere eigen bijdrage verschuldigd bent óf – met terugwerkende kracht – zelf de kosten van uw mediation/rechtsbijstand dient te betalen.

Rechtsbijstandsverzekering

Bent u verzekerd voor juridische bijstand? Dan kan het zijn, dat uw rechtsbijstandsverzekeraar onze kosten vergoedt. Informeer bij uw verzekeraar, raadpleeg uw polisvoorwaarden, of vraag ons dat voor u te doen.

Meer informatie

Uitgebreidere informatie over de kosten van onze dienstverlening vindt u in “Juridische Informatie”. Dat bestand kunt u hier inzien of downloaden .

Wilt u nog meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, of laat ons u bellen. U kunt natuurlijk ook ons gratis inloopspreekuur bezoeken.