Specialismen

Zweerman Elfrink legt zich volledig toe op het familierecht. Onze advocaten behoren tot de besten in dat vakgebied. Annette Zweerman-Oude Breuil en Ellen Elfrink zijn ook MfN-scheidingsmediator. We streven altijd naar een oplossing waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden. Dat kan in de vorm van scheidingsmediation of doordat de advocaten van twee partijen tot een regeling komen. Alleen als dat niet lukt, procederen we om uw belangen veilig te stellen.

Familierecht

U kunt bij ons terecht voor advies over of bijstand op de volgende praktijkgebieden:

 • Echtscheiding (ook met een internationaal karakter)
 • Verbreking samenleving
 • Alimentatie
 • Vermogensdeling
 • Huwelijksvoorwaarden
 • Afwikkeling van pensioen na echtscheiding (pensioenverevening)
 • Gezag en omgang
 • Erkenning/ontkenning vaderschap
 • Ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing
 • Vervangende toestemming verhuizingen
 • Paspoortwetkwesties
 • (Overige) internationale familierechtkwesties
 • Erfrecht
 • BOPZ

Scheidingsmediation

Mediation is een vorm van geschillenbeslechting zonder tussenkomst van de rechter. De scheidingsmediator begeleidt partners die in onderling overleg de gevolgen van een (echt)scheiding willen regelen. Dat kan ook als de scheidende partners het (nog) niet met elkaar eens zijn hoe de regeling dient te luiden. Tijdens de scheidingsmediation streven alle betrokkenen naar een oplossing, die recht doet aan ieders belangen. Het is onze ervaring, dat de onderlinge verstandhouding bij mediation minder beschadigt dan tijdens een ‘gewone’ echtscheidingsprocedure, waarin partijen vaak tegenover elkaar (komen te) staan.

Annette Zweerman-Oude Breuil en Ellen Elfrink zijn ervaren MfN-scheidingsmediators. Gezamenlijk hebben ze inmiddels in meer dan 500 (echt)scheidingszaken succesvol bemiddeld.

Second opinion 

We worden regelmatig benaderd door mensen die twijfelen aan de insteek van de door hen ingeschakelde familierechtadvocaat of scheidingsmediator en die behoefte hebben aan een second opinion. Veel gestelde vragen zijn:

 • Is de alimentatie juist berekend?
 • Heeft de mediator een goed convenant opgesteld?
 • Wel of niet in hoger beroep?
 • Wat zijn mijn rechten?
 • Staan er nog andere mogelijkheden open?

Hebt u behoefte aan ‘een tweede paar ogen’? Schroom dan niet een afspraak te maken om uw vragen aan ons voor te leggen , of laat ons u bellen. U kunt natuurlijk ook ons gratis inloopspreekuur bezoeken. In veel gevallen kunnen we u snel duidelijkheid verschaffen.

Praktische kant van uw eerste bespreking 

Hebt u besloten om met ons in zee te gaan en gaat het om een echtscheiding? Dan is het efficiënt als u ons voorafgaand aan of tijdens uw eerste bespreking de volgende gegevens en stukken verstrekt.

Meer informatie: inlezen 

Wilt u meer weten over onze specialismen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, of laat ons u bellen. U kunt natuurlijk ook ons gratis inloopspreekuur bezoeken.

Hebt u er behoefte aan om u in te lezen? Dan adviseren we de brochure “Scheiden doe je samen” (die u hier kunt downloaden) en de website “verder-online.nl” beide van de Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS).

Logo 2
Logo 3